СИСТЕМИ ЗА УМЕН ДОМ

Предлагаме индивидуално конфигуриране на безжични системи за Умен дом, състоящи се от контролерен хъб и допълнителни устройства с различни възможности. Контролер е нужен за обединяване на комуникацията вътре в системата и тази с приложението на мобилния ви телефон. Това е така, защото тези в тези системи се ползва безжичен комуникационен протокол, различен от масовия 2.4GHz IEEE 802.11 Wi-Fi, например 868.4 MHz Z-Wave  или 1.9 GHz DECT ULE ( Ultra Low Energy).

 

Целта е безпроблемно изграждане на по-големи и по-всеобхватни като възможности Smart Home системи, встрани от масово претоварената в съвременното ежедневие 2.4GHz честота и с възможност за лесна инсталация в завършени и декорирани жилища. Без вкопаване на кабели и в много случаи с просто залепяне или поставяне на повечето устройства се осигуряват по-голяма сигурност и възможности за работа без смущения на десетки сензори и устройства, отделно или обединени в сложни сценарии за автоматизация на домове и офиси.

Няма намерени продукти.