Домашна автоматизация (за заети хора)

23 март 2021
Домашна автоматизация (за заети хора)

Ако обмисляте добавяне на интелигентни устройства за Умен дом вкъщи, тогава това кратко въведение за заети хора ще ви даде добро основно разбиране за домашната автоматизация.

 

Макар да е максимално съкратено и бързо за четене, за най-заетите са подчертани основните неща. Това позволява още по-бързо да извлечете най-основното, без губене на време.

 

Какво е Умен дом?

 

Автоматизацията на дома е една от няколко области на IоT (интернет на нещата) и често се нарича Умен дом (Smart home) или Умна къща (Smart house). Приложения на системите за Умен дом:

 

Наблюдение

 

Възможността за преглед на състоянието на системите и информация от сензорите, например:

Каква е температурата?

Затворени ли са вратата и прозорците?

Светят ли лампите, с каква сила?

Каква е консумацията на електроенергия на включените електроуреди?

 

Контрол

 

Възможността за промяна на средата, например:

 

Включване/изключване  на отоплението, промяна на температурата в помещенията, заедно или всяко по отделно..

Включване/изключване на домакински уреди

Включване или изключване на светлината, контрол на интензитета и цвета на светлината в помещенията

 

Автоматизация

 

Възможността за автоматичнa промяна в състоянието на системата, в отговор на събитие или верижна асоциация между устройства и сензори при определено условие (trigger), програмиране на сцени (automation scenes).

Тук възможностите са огромни, няколко бързи примера:

 

 • Включване на отоплението, ако външната температура или температурата в дадено помещение падне под определа стойност.

 

 • Намаляване на отоплението в определени помещения през нощта за икономия на енергия и пари.

 

 • Включване на осветлението в помещение или по фасадата по залез, с изместване всеки ден спрямо нарастването или намаляването на деня.

 

 • Изключване на всички електроуреди при напускане на дома, включване на определени, когато някой се прибере.

 

Компоненти на системата за домашна автоматизация

 

 • Смарт крайни устройства като различни превключватели, сензори, смарт източници на осветление, смарт ключове за стена, смарт контакти, смарт камери и други

 

 • Устройства за свързване – хъбове и контролери

 

 • Безжична мрежа или мрежи например Wi-Fi, Z-wave, Zigbee и др

 

 • Интернет връзка - Като общо правило, мрежите и устройствата Z-wave и Zigbee ще работят без нея. Ако устройството може да се управлява директно с помощта на смарфон, то се изисква интернет връзка. Wi-Fi устройствата обикновено изискват интернет връзка.

 

Локален контрол и облачен контрол

 

Много интернет устройства, особено Wi-Fi устройства, зависят от интернет връзката и облачните услуги, за да функционират. Обикновено, когато настройвате тези устройства ги регистрирате при производителя в облачна услуга. След това те могат да бъдат контролирани чрез приложение на смартфон и гласовите асистенти, като Alexa и Google Assistant. Въпреки, че тези устройства са лесни за настройка и работа, обикновено са безполезни без интернет връзка.

 

Интелигентна домашна мрежа - Wi-Fi, Z-wave, ZigBee, Bluetooth Mesh

 

Това са специализирани безжични протоколи, ползвани в домашните мрежи.

Текущите домашни мрежи, използвани за свързване на компютри и други устройства към Интернет са базирани на Ethernet и Wi-Fi. Логично е устройствата и продуктите за домашна автоматизация просто да се присъединят към тази съществуваща мрежа, което би означавало, че те също ще използват Wi-Fi и TCP/IP.

Да, но някои смарт устройства като сензорите, не се захранват от електрическата мрежа и затова се изисква ниска консумация на енергия. Това прави Wi-Fi не е съвсем подходящ протокол за използване в тези устройства, следователно това е наложило разработването и използването на безжични стандарти като Zigbee и Z-wave, както и други патентовани протоколи в продуктите за домашна автоматизация.

 

Устройствата, използващи  Z-wave или ZigBee формират своя собствена безжична мрежа, независима от съществуващата домашна Wi-Fi мрежа, но се свързват към съществуващата Wi-Fi мрежа чрез подходящ хъб или контролер.

 

Умни крайни устройства

 

 • Устройства, които използват Wi-Fi и TCP или UDP през IP като мрежов протокол. Те се свързват директно със съществуващата домашна Wi-Fi мрежа и обикновено се контролират чрез приложение на смарт телефон.

 

 • Устройствата, които използват Z-wave, Bluetooth Mesh или Zigbee изискват хъб, за да се свържат с домашната мрежа и Интернет.

 

Хъбове и контролери

 

Ако крайното ви устройство поддържа Wi-Fi, то може да се свърже директно с вашата съществуваща домашна Wi-Fi мрежа, ако използва Z-wave, Zigbee, Bluetooth Mesh или други протоколи, ще необходим хъб или контролер от някакъв вид.

Въпреки това хъбовете могат да изпълняват и друга задача освен взаимно свързване на продукти, използвайки различни протоколи. Обикновено предоставят потребителски интерфейс, който ви позволява да управлявате отделните устройства и да задавате правила за автоматизация.

Това може да бъде чрез приложение на смарт телефон или таблет или уеб браузър.

 

Управление чрез смартфон

 

Поради популярността на смартфоните, повечето смарт домашни устройства и системи могат да се управляват с помощта на приложение за смартфон или таблет.

Устройствата от различни производители обаче ще имат различно приложение и връщането назад и напред между приложенията не е много удобно.

 

Управление чрез гласов асистент

 

Умните асистенти като Google и Alexa могат да се използват за различни задачи, включително управление на вашия интелигентен дом, обикновено с помощта на гласови команди. Почти всички смарт устройства, които се представят днес са проектирани да работят с Alexa и Google Assistant.

 

Списък с 10 от най-готините функции на гласовите асистенти Google

 

Важно е да знаете, че и двата нямат версия на български и командите трябва да са на английски, руски или някой от другите поддържани езици. 

 

 

 

 

Линкове към онлайн магазина:

 

Смарт устройства

 

Умно осветление

 

Гласови асистенти

 

Z-wave комплексна система за Умен дом

 

 2021 www.bsmart.bg

Гласовите асистенти на Google се предлагат вече от няколко години и несъмнено, макар още далече от нивото на жив домашен иконом, могат да бъдат безкрайно полезни в ежедневието. Ето кратък списък на най-интересните неща, които Google Home може да прави за вас и вашия Умен дом.

прочети още